Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soft power a Nation branding Jižní Koreje: případová studie korejských aktivit v České republice
Název práce v češtině: Soft power a Nation branding Jižní Koreje: případová studie korejských aktivit v České republice
Název v anglickém jazyce: Soft power and Nation branding of South Korea: A Case Study of Korean activities in the Czech Republic
Klíčová slova: Jižní Korea, Korejská republika, Soft power, Nation branding, případová studie
Klíčová slova anglicky: South Korea, Republic of Korea, Soft power, Nation branding, Case Study
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2021
Datum zadání: 17.09.2021
Datum a čas obhajoby: 15.09.2022 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2022
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
NYE, Joseph. Soft Power: The Means To Success In World Politics. Hachette UK, 2009. ISBN 9780786738960.
DINNIE, Keith. Nation branding: Concepts, issues, practice. Elsevier, 2008. ISBN 978-0-7506-8349-4.
COOPER, Andrew F. Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War. Springer, 2016. ISBN 9781349259021.
MELISSEN, Jan a Yul SOHN. Understanding Public Diplomacy in East Asia: Middle Powers in a Troubled Region. New York: Palgrave Macmillan, 2015. ISBN 978-1-137-53229-9.
LEE, Hye-Kyung a Lorraine LIM. Cultural Policies in East Asia: Dynamics between the State, Arts and Creative Industries. London: Palgrave Macmillan, 2014. ISBN 978-1-137-32777-2.
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl popsat s využitím teoretických konceptů soft power, nation branding a middle power jihokorejské vládní priority a snahu pozvednout národní prestiž, posílit svůj celkový vliv a obstát jako stát v mezinárodním měřítku. Teoretické poznatky aplikuje na činnost zásadních organizací a institucí a na samotnou prezentaci Jižní Koreje na území České republiky. Cílem práce je získat zdejší mediální obraz Jižní Koreje a finálně zhodnotit úspěšnost korejských aktivit v rámci posílení národního brandu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this Diploma Thesis is to describe the South Korean government's priorities and aspiration to position the country as a significant player on an international level and increase the national prestige by using concepts such as soft power, nation branding and middle power. Theoretical findings are applied to analyze the activities of the key organizations and institutions as well as on the overall presentation of the country itself in the Czech Republic. By exploring selected media this Thesis seeks to obtain the essence of South Korean's image here and evaluate how successful korean activities are in terms of strenghtening the nation's brand.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK