Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modely rozložených časových zpoždění
Název práce v češtině: Modely rozložených časových zpoždění
Název v anglickém jazyce: Distributed lag models
Klíčová slova: autoregresní model|geometrický model|intervenční analýza|modely s konečným zpožděním|polynomický model
Klíčová slova anglicky: Almon DL-model|ARDL model|finite distributed lag model|infinite distributed lag model|intervention analysis|Koyck model
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2021
Datum zadání: 01.10.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2021
Datum a čas obhajoby: 23.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2022
Oponenti: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Modely rozložených časových zpoždění mají časté aplikace v ekonomii a financích. Autor popíše různé typy těchto modelů včetně jejich vlastností a specifických aplikací a ukáže použití na reálných datech.
Seznam odborné literatury
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013.
Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL, Praha 1986.
příslušná časopisecká literatura
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK