Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv životního stylu na menstruační cyklus
Název práce v češtině: Vliv životního stylu na menstruační cyklus
Název v anglickém jazyce: The effect of lifestyle on the menstrual cycle
Klíčová slova: menstruační cyklus, poruchy menstruačního cyklu, menstruace, zdraví, zdravý životní styl, strava, pohyb
Klíčová slova anglicky: menstrual cycle, menstrual disorders, menstruation, health, healthy lifestyle, diet, sport
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav nelékařských studií (15-210)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Matulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2021
Datum zadání: 15.09.2021
Datum a čas obhajoby: 06.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2022
Oponenti: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK