Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Silové cviky pro prevenci poranění kolenního kloubu při seskoku z výšky: systematická rešerše.
Název práce v češtině: Silové cviky pro prevenci poranění kolenního kloubu při seskoku z výšky: systematická rešerše.
Název v anglickém jazyce: Strength exercises for the prevention of knee injuries in drop landing: a sysmatic review.
Klíčová slova: silový trénink, dynamika, kinematika, seskok
Klíčová slova anglicky: strength condition, dynamic, kinematic, drop landing
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladan Oláh
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2021
Datum zadání: 14.09.2021
Datum a čas obhajoby: 06.09.2022 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD0-1, D012, Seminární místnost katedry vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:06.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2022
Oponenti: Mgr. Dan Omcirk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK