Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role Goethe Institutu v německé zahraniční politice po roce 1990
Název práce v češtině: Role Goethe Institutu v německé zahraniční politice po roce 1990
Název v anglickém jazyce: Goethe Institut and German Foreign Policy after 1990
Klíčová slova: Veřejná diplomacie, kulturní diplomacie, Německo, německá zahraniční politika, zahraniční kulturní politika, Goethe-Institut, programová činnost
Klíčová slova anglicky: Public diplomacy, cultural diplomacy, Germany, German foreign policy, foreign cultural policy, Goethe-Institute, agenda
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.09.2021
Datum zadání: 09.09.2021
Datum a čas obhajoby: 06.06.2022 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK108, 108, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2022
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Lentz, Carola. Das Goethe-Institut: Eine Geschichte von 1951 bis heute. Klett-Cotta Verlag, 2021.
Nye, Joseph. Soft Power: The Means To Success In World Politics. Hachette UK, 2009.
Tomalová, Eliška. Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008.
Leonard, Mark, Catherine Stead, a Conrad Smewing. Public Diplomacy. Foreign Policy Centre, 2002.
„24. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturund Bildungspolitik für das Jahr 2020". Berlín: Bundestag, 2020.
„Jahrbuch 2020/2021". Goethe-Institut, 2021. Katalog der deutschen Nationalbibliothek.
Altmann, Elisabeth. „Kernbereiche und Reformbedarf Auswärtiger Kulturpolitik des Bundes- unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit ausgewählter Goethe-Institute und Deutscher Schulen in Europa". Universität Bremen, 2003.
Baštová, Petra. „Uvolnění napětí nebo sílící konfrontace? Dva německé státy, zahraniční kulturní politika a nová východní politika / Safety Valve or Buildup to Confrontation? The Two Germanies, Cultural Diplomacy, and the New Ostpolitik". Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia XIV, č. 3–4 (1. leden 2014): 11–45.
„Seznam uspořádaných akcí za rok 1994, Archiv GI". Goethe-Institut. Praha,1994.
Moravec, Tomáš. Rozhovor s vedoucím tiskového a PR oddělení pražského Goethe-Institutu, zima 2022.
Předběžná náplň práce
Tématem práce je vývoj role německého Goethova Institutu v širším kontextu německé zahraniční politiky mezi lety 1990-2020. Pozornost je věnována zejména programové činnosti Goethe-Institutu, ale také jeho reformám a proměnám ve zkoumaném období. Pro demonstraci programových proměn Goethe-Institutu byla vybrána jeho pražská pobočka. Na základě materiálů z archivu pražského Goethe-Institutu v kombinaci s analýzou výročním zpráv GI byla provedena kvalitativní analýza uskutečněných akcí. Tuto analýzu podporují výpovědi zaměstnanců Goethe-Institutu, kteří na pořádaní zmiňovaných událostí podíleli. Práce dochází k závěru, že opravdu došlo k proměně témat, kterými se Goethe-Institut zabývá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on programme strategy of Goethe-Institute in the broader frame of German foreign policy between 1990-2020. The theoretical part examines Goethe-Institute though the scope of soft power, public and cultural diplomacy. The development and the change of priorities of the Goethe-Institute are also outlined. Additionally, the independence of the Goethe-Institute from the German government is taken to account. A case study of the Goethe-Institute in Prague then proves a shift in priorities of the institute from bilateral Czech-German agenda to European topics. This shift is shown on specific examples of events held between the year 1991 and 2020.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK