Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umrtnost podle rodinného stavu v Česku a na Slovensku
Název práce v češtině: Umrtnost podle rodinného stavu v Česku a na Slovensku
Název v anglickém jazyce: Mortality by marital status: Czechia compared to Slovakia
Klíčová slova: míry úmrtnosti podle rodinného stavu; úmrtnostní tabulky podle rodinného stavu; porovnání Česka a Slovenska
Klíčová slova anglicky: age-specific death rates by marital status; life tables by marital status; Czechia compared to Slovakia
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Demografická analýza I, II
Populační vývoj na území České republiky po roce 1914
Seznam odborné literatury
Data ČSÚ (Český statistický úřad) pro Českou republiku
Data VDC (Výskumné demografické centrum) a Štatistický úrad SR

Data i úmrtnostní tabulky jsou dostupné na webových stránkách.
Předběžná náplň práce
Před rokem 1989 mělo Česko a Slovensko přibližně stejnou naději na dožití. Tato situace se změnila po rozpadu Československa. Analýza úmrtnosti podle rodinného stavu prohloubí pohled na změny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK