Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aristotelovo pojetí místa: Phys. IV 208a27-213a11
Název práce v češtině: Aristotelovo pojetí místa: Phys. IV 208a27-213a11
Název v anglickém jazyce: Aristotle's conception of space: Phys. IV 208a27-213a11
Akademický rok vypsání: 1998/1999
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2000
Datum zadání: 03.03.2000
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
  doc. PhDr. Milan Mráz, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK