Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská komise jako aktér při řešení krizí
Název práce v češtině: Evropská komise jako aktér při řešení krizí
Název v anglickém jazyce: The European Commission as an actor during the crises solutions
Klíčová slova: Evropská unie, Evropská komise, aktérství, Ekonomická krize, pandemie COVID-19
Klíčová slova anglicky: European Union, European Commission, Actorness, Economic Crisis, COVID-19 pandemic
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2021
Datum zadání: 04.08.2021
Datum a čas obhajoby: 21.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK108, 108, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK