Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inženýrskogeologické zhodnocení výstavby přehradních děl v oblasti Krkonoš a Jizerských hor v první čtvrtině 20. století
Název práce v češtině: Inženýrskogeologické zhodnocení výstavby přehradních děl v oblasti Krkonoš a Jizerských hor v první čtvrtině 20. století
Název v anglickém jazyce: Engineering-geological assessment of the dam construction works in the area of Giant and Jizera Mountains in the first quarter of the 20th century
Klíčová slova: inženýrská geologie, výstavba přehrad, Otto Intze, Krkonoše, Jizerské hory
Klíčová slova anglicky: engineering geology, construction of dams, Otto Intze, Giant Mountains, Jizera Mountains
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Rout
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.08.2021
Datum zadání: 02.08.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: RNDr. Jan Král
 
 
 
Předběžná náplň práce
Student se seznámí s historií výstavby přehrad v oblasti Jizerských hor a Krkonoších, budovaných začátkem 20. století (tzv. Intzeho přehrady), popíše hlavní typy hrází a podá základní charakteristiku inženýrskogeologických poměrů v oblasti. Podrobněji se bude věnovat základovým poměrů v místě přehradních hrází, způsobům zakládání, postupu výstavby apod. Zvláštní pozornost bude věnována problémům při výstavbě i provozu jednotlivých děl, potřebné údržby, případně sanaci podzákladí a existujícím rizikům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK