Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání tréninkové přípravy reprezentantek rychlostní kanoistiky v juniorském a seniorském věku
Název práce v češtině: Porovnání tréninkové přípravy reprezentantek rychlostní kanoistiky v juniorském a seniorském věku
Název v anglickém jazyce: Comparison of training preparation of female speed canoeists in junior and senior age
Klíčová slova: Kajakářky, sportovní trénink, tréninkový deník, sport žen, přestup do dospělé kategorie, roční tréninkový cyklus
Klíčová slova anglicky: Female kayakers, sports training, training diary, women's sports, transfer to the adult category, yearlong training cycle
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2021
Datum zadání: 31.07.2021
Datum a čas obhajoby: 02.09.2022 13:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:07.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2022
Oponenti: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle: Cílem práce bylo na základě literárních zdrojů sestavit modelový tréninkový plán na jeden RTC a následně ho porovnat s tréninkovými deníky kajakářek s každým rokem olympijského cyklu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: The main objective of this work was to compile a model training plan for one year training cycle on the basis of literary sources and then compare every year with the training diaries of kayakers from one olympic cycle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK