Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role senátního filibusteru ve fungování politického systému USA
Název práce v češtině: Role senátního filibusteru ve fungování politického systému USA
Název v anglickém jazyce: The Role of the Senate Filibuster in the US Political System
Klíčová slova: Senát USA, obstrukce, filibuster, Kongres USA, Spojené státy americké, politický systém USA
Klíčová slova anglicky: US Senate, obstruction, filibuster, US Congress, United States of America, US political system
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Kotábová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.07.2021
Datum zadání: 08.07.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2021
Datum a čas obhajoby: 08.07.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2021
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je na základě komplexní analýzy teoretické reflexe a praktického fungování obstrukcí v Senátu USA, zvaných filibusters, zhodnotit, zda existence takového formy obstrukčního mechanismu narušuje efektivní fungování Senátu Spojených států amerických, potažmo celého politického systému, a zda v takové formě, v jaké je dnes využíván, neodporuje principům, na kterých byl Senát, respektive Kongres v rámci ústavního systému zkonstruován. Hypotéza je postulována následovně: Filibuster ve své dnešní podobě neplní zamýšlenou funkci demokratické pojistky a reálně narušuje efektivní fungování Senátu Spojených států amerických natolik, že je nutné reformovat Standing Rules of the Senate.
V rámci práce bude využit empiricko-analytický přístup, prostřednictvím studia primárních dokumentů, odborné literatury a internetových zdrojů bude analyzována dosavadní akademická diskuse a vliv filibusteru jakožto parlamentního mechanismu na dynamiku legislativního procesu a na proces vládnutí v USA obecně. Bude proveden i pokus o zmapování teoretického ukotvení filibusteru jakožto parlamentního obstrukčního mechanismu.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Political Database of the Americas. (2014). Georgetown University: Center for Latin American Studies, dostupné z: http://pdba.georgetown.edu/.
Search the Congressional Record. (2014). The Library of Congress, dostupné z: http://thomas.loc.gov/home/LegislativeData.php?n=Record.
Standing Rules of the United States Senate. (2014). Senate Committee on Rules and Administration, dostupné z: http://www.rules.senate.gov/public/index.cfm?p=RulesOfSenateHome.
United States Congressional Record. (2014). U.S. Government Printing Office, dostupné z: http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collection.action?collectionCode=CREC.
United States Senate. (2014). U.S. Senate, dostupné z: http://www.senate.gov/index.htm.
Ústava USA
Ostatní literatura:
ALTER, Alison B., MCGRANAHAN, Leslie M. (2000). Reexamining the Filibuster and Proposal Powers in the Senate. In: Legislative Studies Quarterly, Vol. 25, No. 2, s. 259-284.
BELL, Lauren C. (2010). Filibustering in the U.S. Senate. London: Cambria Press
BETH, Richard S. a HEITHUSEN, Valerie. (2013). Filibusters and Cloture in the Senate: CRS Report to Congress. Washington: Congressional Research Service.
BINDER, Sarah A., MALTZMAN, Forrest. (2002). Senatorial Delay in Confirming Federal Judges, 1947-1998. In: American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 1, s. 190-199.
BRYCE, James. (2008). American Commonwealth. New York: Book Jungle.
GILGRAM, David J. (2012). Filibusters, Cloture and Holds in the Senate. New York: Nova Science Publishers.
HARRIS, Richard A. a TICHENOR, Daniel J. (2010). A History of the U.S. Political System: Ideas, Interests and Institutions. Santa Barbara: ABC Clio.
HAMILTON, Alexander, JAY, John a MADISON, James. (1994). Listy federalistů : soubor esejí psaných na podporu nové Ústavy předložené federálním Shromážděním 17. září 1787. Olomouc: Univerzita Palackého.
JEFFERSON, Thomas. (1820). Manual of Parliamentary Practice for the Use of the Senate of the United States. Georgetown: Joseph Milligan.
KOGER, Gregory. (2010). Filibustering: A Political History of Obstruction in the House and Senate. Chicago: Chicago University Press.
LEVY, Leonard W. a LARST, Kenneth L. (2000). Encyclopedia of the American Constitution: Second Edition. New York: Macmillan Reference USA.
MAYHEW, David R. (2003). Supermajority Rule in the U.S. Senate. In: Political Science and Politics, Vol. 36, No. 1, s. 31-36.
OVERBY, L. Martin, BELL, Lauren C. (2004). Rational Behavior or the Norm of Cooperation? Filibustering among Retiring Senators. In: The Journal of Politics, Vol. 66, No. 3, s. 906-924.
SHUMAN, Howard E. (1957). Senate Rules and the Civil Rights Bill: A Case Study. In: The American Political Science Review, Vol. 51, No. 4, s. 955-975.
TOCQUEVILLE, Alexis de. (2012). Demokracie v Americe. Praha: LEDA.
WILSON, James Q. (2012). American Government: Brief Version: Tenth Edition. Boston: Wadsworth.

Předběžná náplň práce
Předběžná náplň práce:
1) Úvod
2) Parlamentní obstrukce jako teoretický problém
3) Filibuster v historii USA
I. Institucionální ukotvení: Standing Rules of the House a Standing Rules of the Senate
II. Filibuster ve Sněmovně reprezentantů a jeho zrušení
III. Senátní filibuster a jeho vývoj
IV. Rozšíření senátního filibusteringu ve 20. století
4) Dnešní podoba a užívání senátního filibusteru
5) Politická a politologická debata o nutnosti zachování/zrušení filibusteru
6) Závěr
7) Přílohy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Contents
1. Introduction
2. Parliamentary obstruction as a theoretical problem
3. Filibuster in US history
I. Institutional basis: The Standing Rules of the House and The Standing Rules of the Senate
II. Filibuster in the House of Representatives and its abolition
III. The Senate filibuster and its historical development
IV. The proliferation of Senate filibustering in the 20th century
4. The current form and usage of the Senate filibuster
5. The debate in politics and Political Science about the need to keep/abolish the Senate filibuster
6. Conclusion
7. Appendices
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK