Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití obnovitelné energie na úrovni měst a obcí ve Spolkové republice Německo
Název práce v češtině: Využití obnovitelné energie na úrovni měst a obcí ve Spolkové republice Německo
Název v anglickém jazyce: Renewable energy use at the municipal level in Germany
Klíčová slova: Energiewende, větrná energie, solární energie, bioplyn, nezávislost, komunita, Feldheim, Wildpoldsried, Sprakebüll
Klíčová slova anglicky: Energiewende, wind energy, solar energy, biogas, independence, community, Feldheim, Wildpoldsried, Sprakebüll
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.07.2021
Datum zadání: 21.07.2021
Datum a čas obhajoby: 06.06.2022 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK107, 107, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2022
Oponenti: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK