Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příjem nutriční energie a makronutrientů u kojících žen
Název práce v češtině: Příjem nutriční energie a makronutrientů u kojících žen
Název v anglickém jazyce: Intake of nutritional energy and macronutrients in lactating women
Klíčová slova: laktace, výživa
Klíčová slova anglicky: lactation, nutrition
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.07.2021
Datum zadání: 16.07.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.07.2021
Datum a čas obhajoby: 18.01.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2022
Oponenti: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- statistická analýza výsledků měření
- vyhodnocení a sepsání DP
Seznam odborné literatury
- databáze Pub Med
- databáze WOS
- odborné články u školitele
Předběžná náplň práce
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- statistická analýza výsledků měření
- vyhodnocení a sepsání DP
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- bibliographic search
- processing literary sources
- statistical data analysis
- evaluation and writing of diploma thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK