Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a hodnocení inhibitorů vybraných enzymů jako potenciálních léčiv
Název práce v češtině: Syntéza a hodnocení inhibitorů vybraných enzymů jako potenciálních léčiv
Název v anglickém jazyce: Synthesis and evaluation of selected enzyme inhibitors as potential drugs
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.07.2021
Datum zadání: 16.07.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.07.2021
Datum a čas obhajoby: 29.09.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2021
Oponenti: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK