Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnávání hokejových klubů v Evropě v práci s mládeží (Organizace, obsah tréninkového procesu, personální a materiální zabezpečení a další)
Název práce v češtině: Porovnávání hokejových klubů v Evropě v práci s mládeží (Organizace, obsah tréninkového procesu, personální a materiální zabezpečení a další)
Název v anglickém jazyce: Comparing hockey clubs across the Europe and their work with the youth (Organization, the content of the practise proces, personnel and material security and more)
Klíčová slova: dorost, junioři, lední hokej trénink
Klíčová slova anglicky: youth, juniors, ice hockey practice
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sportovních her (51-300700)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.07.2021
Datum zadání: 13.07.2021
Datum a čas obhajoby: 06.09.2023 08:30
Místo konání obhajoby: U5, H3 -126, učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:04.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2023
Oponenti: PhDr. Zdeněk Vojta
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK