Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neo-authoritarianism and Media Systems Transformation in Central and Eastern Europe
Název práce v češtině: Neo-autoritarismus and proměna mediálních systémů ve střední a východní Evropě
Název v anglickém jazyce: Neo-authoritarianism and Media Systems Transformation in Central and Eastern Europe
Klíčová slova anglicky: democratic backsliding, neo-authoritarianism, Central and Eastern Europe, media system, media freedom, Poland, the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Visnja Vukov, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2021
Datum zadání: 12.07.2021
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: Jacek Kołodziej, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK