Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Digitální fotografie a její aplikace ve školním vzdělávání
Název práce v češtině: Digitální fotografie a její aplikace ve školním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Digital photography and its application in school education
Klíčová slova: digitální fotografie, fotoaparát, počítačová grafika, kompozice, expozice, výuka
Klíčová slova anglicky: digital photography, camera, computer graphics, composition, exposure, teaching
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.07.2021
Datum zadání: 10.07.2021
Datum a čas obhajoby: 13.09.2021 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznamte se s relevantními informačními zdroji a aktuální situací v oblasti tématu řešené práce.
Charakterizujte technické a kvalitativní aspekty digitální fotografie s přihlédnutím k jejímu použití ve školním vzdělávání.
Analyzujte kurikulární dokumenty a situaci na vybraných školách (ZŠ a SŠ) z hlediska začlenění digitální fotografie jako tématu v rámci výuky.
Vymezte oblasti a témata v rámci výuky, v rámci kterých má digitální fotografie potenciál být využita jako technický výukový prostředek, i v kontextu aktuálních revizí RVP v problematice rozvoje digitální gramotnosti.
Vytvořte sadu doporučení pro vhodné použití digitální fotografie ve výuce se zaměřením na žáka a na učitele.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK