Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Contextual Determinants of the Age Gap in Voter Turnout across Europe
Název práce v češtině: Kontextuální determinanty věkové mezery ve volebním chování napříč Evropou
Název v anglickém jazyce: Contextual Determinants of the Age Gap in Voter Turnout across Europe
Klíčová slova anglicky: age gap, political participation, voting, Europe
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. Ignacio Lago, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.07.2021
Datum zadání: 08.07.2021
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: Brian Shaev, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK