Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příčiny a důsledky rozdělení Irského ostrova
Název práce v češtině: Příčiny a důsledky rozdělení Irského ostrova
Název v anglickém jazyce: Causes and consequences of Irish partition
Klíčová slova: rozdělení Irska|irská hranice|irská pojistka|Brexit
Klíčová slova anglicky: partition of Ireland|Irish border|Irish backstop|Brexit
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Štefek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.07.2021
Datum zadání: 09.11.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.12.2021
Datum a čas obhajoby: 08.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Soušková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude věnovat příčinám a důsledkům rozdělení Irského ostrova, jehož výsledkem jsou dva politicky odlišné státy. Těmito státy jsou autonomní, nově vzniklá Irská republika, zkráceně nazývána „Irsko“, která patří do zemí Evropské Unie a Severní Irsko, dodnes součástí Velké Británie. Práce si mimo jiné klade za cíl vysvětlení politicko-kulturních změn, jež vyústily v toto rozdělení ostrova před sto lety či nelehký problém irské hranice. Utvořit pevnou hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem je problematické od samého počátku, a to nejen z geografického hlediska, ale především z hlediska kulturního, náboženského, etnického či politického. Po referendu z roku 2016 o tzv. Brexitu, tedy rozhodnutí obyvatel Velké Británie opustit Evropskou Unii, se starý a nevyřešený konflikt rozděleného ostrova probouzí opět k životu. Pro práci budou důležité především dvě události, a to samotné rozdělení Irského ostrova v roce 1921 a následně současné řešení otázky tzv. irské pojistky.
Seznam odborné literatury
Primární zdroje:
Government of Ireland Act 1920. London: Published by Her Majesty Stationery Office.
Dostupné z:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1920/67/pdfs/ukpga_19200067_en.pdf
European Union (Withdrawl Agreement) Act 2020. Nakladatelství: The Stationery Office.
Dostupné z:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/1/contents/enacted
Knižní sekundární zdroje:
BARTON, Brian, J.ROCHE, Patrick eds. The Northern Iralnd Question. Nakladatelství: Palgrave Macmillan. 2009.
CONNELLY, Tony. Brexit and Ireland. The Dangers, the Opportunities, and the Inside Story of the Irish Response. Nakladatelství: Penguin Ireland 2018.
GRAHAM, Brian eds. In Search of Ireland. A cultural geography. London: Routledge. 1997.
MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partition in Ireland. Newbridge: Irish Academic Press. 2019
WALKER, Brian, M. A Political History of the Two Irelands. From partition to peace. Nakladatelství: Palgrave Macmillan. 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK