Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv inscenací Ewy Zembok na tematické směřování divadla X10
Název práce v češtině: Vliv inscenací Ewy Zembok na tematické směřování divadla X10
Název v anglickém jazyce: The Influence of Ewa Zembok´s Producitons on the Thematic Direction of the X10 Theatre
Klíčová slova: Ewa Zembok|Divadlo X10|současná dramatika|dramatizace|site-specific|činohra
Klíčová slova anglicky: Ewa Zembok|X10 theatre|contemporary plays|dramatization|site-specific|drama
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.07.2021
Datum zadání: 15.07.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.10.2021
Datum a čas obhajoby: 31.01.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:10.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci se diplomantka zaměří na režijní práce Ewy Zembok v Divadle X10. Prostřednictvím studia vybraných relevantních textových podkladů (dramat, románů) a jejich dramaturgické geneze v Zembokové režiích se pokusí zmapovat tematická východiska její práce a její podíl na tematické profilaci divadla. Na základě rekonstrukce a analýzy inscenací, které z těchto textů vyšly, se bude zabývat i tím, jak tato dramaturgie spoluformuje inscenační jazyk Divadla X10, které Zembok spoluzaložila.
Seznam odborné literatury
Literatura:

AUGUSTOVÁ, Zuzana, ed., JIŘÍK, Jan, ed. a JOBERTOVÁ, Daniela, ed. Horizonty evropského dramatu: současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Vydání první. V Praze: NAMU, 2017. 331 stran. Black-box; 2.
HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Vydání první. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995. 163 stran.
HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. 204 s. Skripta Divadelní fakulty. Velká řada.
HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo mezi modernou a postmodernou. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 207 s.
MERENUS, Aleš, ed., MIKULOVÁ, Iva, ed. a ŠOTKOVSKÁ, Jitka, ed. Text a divadlo. První vydání. Praha: Academia, 2019. 411 stran. Theatrologica; svazek 1.
Divadelně profilovaná periodika, rozhovory s Ewou Zembok, záznamy inscenací
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK