Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
EasyTrain – tréninková aplikace pro Android
Název práce v češtině: EasyTrain – tréninková aplikace pro Android
Název v anglickém jazyce: EasyTrain – Workout Application for Android
Klíčová slova: Android|Xamarin.Android|Firestore|sport|trénování
Klíčová slova anglicky: Android|Xamarin.Android|Firestore|training|sport
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: Bc. René Gabesam - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.07.2021
Datum zadání: 07.07.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2021
Datum a čas obhajoby: 17.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2022
Oponenti: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je implementace aplikace pro Android, která bude sloužit jako pomůcka k zapisování, filtrování a cvičení uživatelem vytvořených cviků. Uživatel bude mít k dispozici offline databázi pro neregistrované uživatele, která je bez možnosti sdílet cviky a online databázi pro registrované uživatele s možností napřímo sdílet svoje uložená data s dalšími uživateli.
Cviky se pak dají skládat do tréninků, kde lze nastavit jejich četnost a pořadí. Specifický má být systém třídění/vyhledávání pomocí tzv. tagů (podobný princip jako koncept “hashtag”). Uživatel má být schopný si k datům přidat několik libovolných, jím zvolený, tagů a poté pomocí toho data třídit.
Dále bude aplikace obsahovat systém pro plánování tréninků do kalendáře. To znamená možnost naplánovat den za dnem jaké tréninky se v daném plánu mají provést, včetně volných dnů. V neposlední řade bude možnost spustit daný trénink nebo plán a kontrolovat si průběh svého cvičení s tím, jak jsou dané cviky popsány.
Seznam odborné literatury
* Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 6.0 5th edition
* Jeffrey Richter: CLR via C# (4th Edition)
* John Skeet: C# in Depth 3rd Edition
* Xamarin documentation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK