Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Válka na Donbasu a její sociální dopady na místní obyvatelstvo
Název práce v češtině: Válka na Donbasu a její sociální dopady na místní obyvatelstvo
Název v anglickém jazyce: The war in Donbass and its social effects on the local population
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.07.2021
Datum zadání: 02.07.2021
Datum a čas obhajoby: 06.06.2022 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK106, 106, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2022
Oponenti: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK