Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oralita jako zdroj inspirace pro frankofonní literaturu černé Afriky a Antil
Název práce v češtině: Oralita jako zdroj inspirace pro frankofonní literaturu černé Afriky a Antil
Název v anglickém jazyce: Orality as a source of the inspiration for the francophone African and Caribbean litteratures
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2000
Datum zadání: 12.05.2000
Datum a čas obhajoby: 09.05.2007 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
  PhDr. Petr Zima, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK