Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe
Název práce v češtině: Vztah anomálií toků vlhkosti, extrémních srážek a povodní ve střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe
Klíčová slova: povodně, extrémní srážky, index extremity, tok vlhkosti, prediktabilita, střední Evropa
Klíčová slova anglicky: floods, extreme precipitation, extremity index, moisture flux, predictability, central Europe
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2021
Datum zadání: 14.06.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.07.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK