Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt lokálního a komplexního aktivního zotavení na opakovaný izometrický výkon flexorů prstů
Název práce v češtině: Efekt lokálního a komplexního aktivního zotavení na opakovaný izometrický výkon flexorů prstů
Název v anglickém jazyce: Effect of local and complex recovery strategies on repeated isometric finger flexor performance
Klíčová slova: únava, zotavení, intermitentní zatížení, vliv zotavení
Klíčová slova anglicky: fatigue, recovery, alternate exercise, effect of recovery
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2021
Datum zadání: 24.06.2021
Datum a čas obhajoby: 02.09.2022 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2022
Oponenti: Mgr. Dominika Krupková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK