Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Les capacités philosophiques des enfants: Enquête interdisciplinaire sur l’habileté des enfants à pratiquer la philosophie
Název práce v jazyce práce (francouzština): Les capacités philosophiques des enfants: Enquête interdisciplinaire sur l’habileté des enfants à pratiquer la philosophie
Název práce v češtině: Filosofické dovednosti dětí: Interdisciplinární výzkum schopnosti dětí praktikovat filosofii
Název v anglickém jazyce: Children’s Philosophical Abilities: An Interdisciplinary Inquiry Into Children’s Ability To Practice Philosophy
Klíčová slova: Philosophie pour enfants ; Jean Piaget ; épistémologie génétique ; Matthew Lipman ; épistémologie générative
Klíčová slova anglicky: Philosophy for children; Jean Piaget; genetic epistemology; Matthew Lipman; generative epistemology
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra filosofie (24-KF)
Vedoucí / školitel: Prof. Marc Maesschalck
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2020
Datum zadání: 01.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: Luis Umbelino, Ph.D.
  Hervé Pourtois
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK