Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty
Název práce v češtině: Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty
Název v anglickém jazyce: Temporary-work agencies - selected public law aspects
Klíčová slova: Agentury práce, povolení ke zprostředkování zaměstnání, zprostředkování zaměstnání
Klíčová slova anglicky: Temporary-work agencies, employment agency permit, employment intermediation
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2021
Datum zadání: 22.06.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2021
Datum a čas obhajoby: 22.09.2021 13:45
Místo konání obhajoby: 318
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2021
Oponenti: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK