Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časná mobilizace pacientů s obezitou po cévní mozkové příhodě
Název práce v češtině: Časná mobilizace pacientů s obezitou po cévní mozkové příhodě
Název v anglickém jazyce: Early Mobilization of Patients with Obesity after Stroke
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2021
Datum zadání: 18.06.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2021
Datum a čas obhajoby: 18.06.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2021
Oponenti: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK