Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Machine learning applications in the United States criminal justice system: A critical content analysis of the COMPAS recidivism risk assessment
Název práce v češtině: Aplikace strojového učení v systému trestního soudnictví USA: Kritická analýza obsahu hodnocení rizik recidivy COMPAS
Název v anglickém jazyce: Machine learning applications in the United States criminal justice system: A critical content analysis of the COMPAS recidivism risk assessment
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Špelda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2020
Datum zadání: 26.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2021
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: James Fitzgerald, Dr.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK