Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Predicting and Preventing Terrorism with Artificial Intelligence and Machine Learning: Implications for Security in Israel
Název práce v češtině: Předpovídání a předcházení terorismu pomocí umělé inteligence a strojového učení: Důsledky pro bezpečnost v Izraeli
Název v anglickém jazyce: Predicting and Preventing Terrorism with Artificial Intelligence and Machine Learning: Implications for Security in Israel
Klíčová slova: predictive policing, terorismus, umělá inteligence, strojové učení, Izrael
Klíčová slova anglicky: predictive policing, terrorism, artificial intelligence, machine learning, Israel
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Špelda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2021
Datum zadání: 09.06.2021
Datum a čas obhajoby: 22.06.2022 10:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2022
Oponenti: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK