Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cíle a přínos projektu Dům přírody Třeboňska
Název práce v češtině: Cíle a přínos projektu Dům přírody Třeboňska
Název v anglickém jazyce: Purposes and benefits of project Dům přírody Třeboňska
Klíčová slova: případová studie, interpretace místního dědictví, práce s veřejností, ochrana přírody a krajiny, návštěvnické centrum
Klíčová slova anglicky: Case study, interpreting our heritage, work with public, protection of nature and landscape, visitor center
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2021
Datum zadání: 03.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude případovou studií. Klade si za cíl zevrubný výzkum záměru, projektu, realizace a
fungování návštěvnického centra CHKO Třeboňsko, tedy Domu přírody Třeboňska. Práce
poskytne analýzu záměru a interpretačního plánu projektu, analyzuje očekávání autorů,
provozovatelů a zadavatele projektu. V případě úspěchu ve sběru dostatečného vzorku dat
poskytne evaluaci interpretačního plánu, tedy zda si návštěvníci Domu přírody z návštěvy
opravdu odnášejí to, co jeho autoři, provozovatelé a zadavatel chtějí, aby si z návštěvy
odnesli. Práce tak nabídne náhled, zda existence Domu přírody a jeho zvolená forma zvyšuje
úroveň ochrany CHKO Třeboňsko. Vzhledem k tomu, že práce bude případovou studií,
využije všech dostupných dat a vhodných kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK