Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Goniometrické funkce a jejich inverze
Název práce v češtině: Goniometrické funkce a jejich inverze
Název v anglickém jazyce: Goniometric functions and their inverses
Klíčová slova: sinus, kosinus, tangens a jejich inverzní funkce
Klíčová slova anglicky: sinus, cosinus, tangens and their inverse functions
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2021
Datum zadání: 01.06.2021
Datum a čas obhajoby: 16.05.2022 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Kristýna Nižňanská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka z lieratury nastuduje různé způsoby zavedení goniometrických funkcí.
Představí čtyři základní způsoby zavedení(pomocí funkcionální rovnice, pomocí nekonečních řad, pomocí integrálů a pomocí diferenciálních rovnic).
Ukáže, že tyto zavedení jsou ekvivalentní.
Pro vybraný způsob zavedení odvodí zákoladní vlastnosti goniometrických funkcí.
V jednotlivých přístupech ukáže zavedení inverzních funkcí.
Seznam odborné literatury
Courant, Richard: Differential and Integral Calculus. 1. díl, Springer.
Zeldovich, Jajkov: Higher Math for Beginning Physicists and Engineers
Jarník, Vojtěch: Difernciální počet 1.
Leonard Gillman: Matematická analýza NTL
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK