Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana přírody – běh na dlouhou trať; případová studie: Horský závod B7 a CHKO Beskydy
Název práce v češtině: Ochrana přírody – běh na dlouhou trať; případová studie: Horský závod B7 a CHKO Beskydy
Název v anglickém jazyce: Nature conservation – long distance running; Case study: Mountain race B7 and PLA Beskydy
Klíčová slova: Beskydská sedmička, CHKO Beskydy, ochrana přírody, vztah k přírodě, horský běh, sport v chráněných územích
Klíčová slova anglicky: Beskydská sedmička, PLA Beskydy, nature protection, relationship to nature, mountain running, sport in protected areas
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2021
Datum zadání: 31.05.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMSKESZZ04)
Oponenti: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Největší sportovní akce pořádaná na území CHKO Beskydy je horský závod Beskydská
sedmička (dále B7), který se řadí mezi nejpopulárnější extrémní horské maratony na území
České republiky. Každoročně se na start postaví okolo 3 tisíc běžců, které čeká 8 vrcholů
Beskyd s převýšením okolo 5400 m a celková vzdálenost, kterou je potřeba zdolat v limitních
30 hodinách, se počítá ke 100 km. To vše se odehrává na území CHKO Beskydy, na které je
tak vytvářen nápor v podobě běžců, organizačních zásahů závodu, sportovců, kteří běží i v
noci, a také diváků; ti všichni tak vytvářejí tlak na okolní prostředí. Hlavním výzkumným
problémem je střet vrcholových sportovních aktivit, konkrétně dálkového běhu, s potřebami
a požadavky ochrany přírody a krajiny. Obě aktivity je možné označit za pozitivní a potřebné,
přesto se v mnoha ohledech střetávají. Práce chce odhalit hlavní třecí plochy i způsoby, jak
se obě strany na řešení střetů domlouvají.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK