Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak mladí Češi vstupují do manželství
Název práce v češtině: Jak mladí Češi vstupují do manželství
Název v anglickém jazyce: How the young Czechs are entering marriage
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2005
Datum zadání: 13.06.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Místo konání obhajoby: ISS Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK