Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konkrétní zkušenost s alkoholem u adolescentů - vliv současné pandemické situace na konzumaci alkoholových nápojů
Název práce v češtině: Konkrétní zkušenost s alkoholem u adolescentů - vliv současné pandemické situace na konzumaci alkoholových nápojů
Název v anglickém jazyce: Alcohol use among adolescents - the influence of current pandemic on alcohol consumption
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2021
Datum zadání: 26.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2021
Datum a čas obhajoby: 22.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2022
Oponenti: PhDr. Lukáš Urban, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK