Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ethnography of ISKCON ritual performances in Prague with special attention to gender practices
Název práce v češtině: Etnografie rituálních představení ISKCON v Praze se zvláštním zřetelem na genderové praktiky
Název v anglickém jazyce: Ethnography of ISKCON ritual performances in Prague with special attention to gender practices
Klíčová slova: ISKCON, ritual, the Czech Republic, gender, ethnography
Klíčová slova anglicky: ISKCON, ritual, the Czech Republic, gender, ethnography
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociální a kulturní antropologie (24-KSKA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2021
Datum zadání: 25.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.07.2022
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2022
Předmět: Thesis Defence (YAKE05)
Oponenti: David Verbuč, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK