Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretation of European realistic painting in the school of Akita Ranga
Název práce v češtině: Pojetí evropské realistické malby v malířské škole Akita Ranga
Název v anglickém jazyce: Interpretation of European realistic painting in the school of Akita Ranga
Klíčová slova: Akita Ranga|japonské malířství|18. století|realismus|kačóga|zátiší
Klíčová slova anglicky: Akita Ranga|japanese painting|18th century|realismus|kachōga|still life
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2021
Datum zadání: 24.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2021
Datum a čas obhajoby: 02.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Alice Kraemerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zaměřuje na evropské pojetí realistické malby v tvorbě malířů školy Akita Ranga v období japonského novověku. V 18. století vzrostl zájem o evropské vědy, zejména medicínu, astronomii a nauku o přírodě a současně také zájem o nové malířské přístupy, které lze zaznamenat v různých částech Japonska. Cílem této práce je poukázat na vlivy evropské malby, která poskytla umělcům školy Akita Ranga možnost odpoutat se od tradičních malířských vzorů. Práce je rozčleněna do tří částí, přičemž v první části vysvětluje umělecko-historický kontext a dosavadní stav bádání. V druhé části se věnuje reflexi evropských vzorů ve výběru nových námětů, technik a typů kompozice na konkrétních dílech školy Akita Ranga. Po rozboru nových elementů následuje třetí část, která popisuje proměnu žánru kačóga, neboli “obrazů květin a ptáků”. V tvorbě školy Akita Ranga se tento žánr osamostatňuje od tradičního způsobu vyobrazení a díky poučení z evropské i čínské malby vytváří nový kompoziční typ zátiší nebo variantu zátiší jakožto nedílnou součást krajinomalby.
Seznam odborné literatury
CURUTA Takejoši, Só Šiseki to Nanpin-ha (Só Šiseki a Nanpinova škola), Nihon bidžucu, č. 326, 1993.
GOODMAN Grant K., Japan and the Dutch 1600-1853. Richmond 2000.
IMAHAŠI Riko, The Akita Ranga school and the cultural context in Edo Japan, přel. Ruth S. McCreery, Tokio 2016.
IMAHAŠI Riko, Edo no kačóga: hakubucugaku o meguru bunka to sono hjógen. Tokio 2017.
JOHNSON Hiroko,Western Influences on Japanese Art, Leiden 2005.
KAUFMANN, Thomas DaCosta - Michael North, Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia, Amsterdam 2014.
KONDÓ Hidemi, Shen Nanpin’s Japanese roots, Ars Orientalis, č. 19, 1989, s. 79-100. https://www.jstor.org/stable/4629388.
MECCARELLI Marco, Chinese Painters in Nagasaki: Style and Artistic Contaminatio during the Tokugawa Period (1603-1868), in: Ming Qing Studies, Ariccia 2015, s. 175-236.
MIJAZAKI Noriko, Kačó, Sansuiga o jomitoku: Čúgoku kaiga no imi, Tokio 2018.
NARUSE Fudžio, Nihon kaiga no fúkei hjógen-Genši kara bakumacu made, Tokio 1998.
NARUSE Fudžio, Edo džidai jófúgaši-Momojama džidai kara bakumacu made, Tokio 2002
NARUSE Fudžio, Satake Šozan: Ga no jó taru ja nitaru o toutou, Kjóto 2004.
SANTORI BIDŽUCUKAN, Odano naotake to Akita Ranga: Sekai ni idonda nana nen (Odano Naotake a Akita Ranga: Sedm odvážných let) (kat. výst.), Tokio 2016.
SCREECH Timon, The Meaning of Western Perspective in Edo Popular Culture, Archives of Asian Art, č. 47,1994, s. 58-69. http://www.jstor.org/stable/20111244
SCREECH Timon, The Lens Within the Heart, London 2002.
TAKEHANA Rintaró, Gašú: Akita Ranga (Kompilace obrazů: Akita Ranga), Akita 1989.
WHITNEY HALL John, The Cambridge history of Japan, Connecticut 1991.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK