Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ln vitro charakterizácia látok modulujúcich aktivitu acetylcholinesterasy
Název práce v jazyce práce (slovenština): ln vitro charakterizácia látok modulujúcich aktivitu acetylcholinesterasy
Název práce v češtině: ln vitro charakterizácia látok modulujúcich aktivitu acetylcholinesterasy
Název v anglickém jazyce: ln vitro characterization of acetylcholinesterase modulators
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2021
Datum zadání: 11.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.05.2021
Datum a čas obhajoby: 19.05.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
  prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK