Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monitorování spánku pomocí aplikací dostupných na chytrém mobilním zařízení
Název práce v češtině: Monitorování spánku pomocí aplikací dostupných na chytrém mobilním zařízení
Název v anglickém jazyce: Monitoring of Sleep Using Applications Available on a Smartphone
Klíčová slova: spánek|monitorování spánku|sleep-tracking|kvalita spánku|aplikace|chytrý telefon|iOS
Klíčová slova anglicky: sleep|sleep monitoring|sleep-tracking|sleep quality|application|smartphone|iOS
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2021
Datum zadání: 20.05.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2021
Datum a čas obhajoby: 21.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce Monitorování spánku pomocí aplikací dostupných na chytrém mobilním zařízení se zabývá tématem sebeměření prostřednictvím aplikací pro sledování a měření spánku (jako jsou SleepCycle, SleepTime) dostupných na platformě chytrých mobilních zařízení s operačním systémem iOS.
Teoretická část představí pojem sleep tracking a aktuální míru poznání v této oblasti (autorka se zaměří zjm. na současný výzkum v oblasti nelékařského monitorování spánku), popíše aplikace dostupné pro chytré telefony i jejich vlastnosti jako jeden ze způsobů pro měření spánku. Cílem práce je kriticky posoudit vybrané aplikace na základě výsledků zjištěných z jejich průběžného testování. Praktická část bude vystavěna na vlastních zdokumentovaných zjištěních autorky. Zájem bude orientován zejména na funkce, které nabízejí, vyhodnocovaná data a jejich výpovědní hodnotu. Autorka také jednotlivé aplikace porovná mezi sebou
a pokusí se zjistit, v čem konkrétně získané informace mohou být užitečné danému jedinci.

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
HOSSZU, Alexandra, Daniel ROSNER a Michael FLAHERTY. Sleep Tracking Apps’ Design Choices: A Review. 2019 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS), Control Systems and Computer Science (CSCS), 2019 22nd International Conference on [online]. 2019, , 426-431 [cit. 2021-4-25]. ISBN 9781728123318. ISSN 23790482. Dostupné z: doi:10.1109/CSCS.2019.00078

LUPTON, Deborah. The quantified self : a sociology of self-tracking. Cambridge: Polity, 2016. ISBN 978-1-5095-0060-4.

GRANDNER, M. A., M. R. LUJAN a S. B. GHANI. Sleep Tracking Technology in Scientific Research: Looking to the Future. Sleep Research Society [online]. 2021 [cit. 2021-4-25]. ISSN 15509109. Dostupné z: doi:10.1093/sleep/zsab071

WILLIAMS, Simon J., Catherine COVENEY a Robert MEADOWS. ‘M-apping’ sleep? Trends and transformations in the digital age. Sociology of health & Illness [online]. 2015, 37(7), 16 [cit. 2021-04-09]. ISSN 0141-9889. Dostupné z: doi:10.1111/1467-9566.12283

FINO, Edita, Giuseppe PLAZZI, Marco FILARDI, Michele MARZOCCHI, Fabio PIZZA, Stefano VANDI a Michela MAZZETTI. (Not so) Smart sleep tracking through the phone: Findings from a polysomnography study testing the reliability of four sleep applications. Journal of Sleep Research [online]. 2019, 29(1) [cit. 2021-4-25]. ISSN 1365-2869. Dostupné z: doi: 10.1111/jsr.12935
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK