Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Medieval Adventures:Beyond Unknown — 2D príbehová hra s 3D grafikou
Název práce v jazyce práce (slovenština): Medieval Adventures:Beyond Unknown — 2D príbehová hra s 3D grafikou
Název práce v češtině: Medieval Adventures:Beyond Unknown — 2D příběhová hra s 3D grafikou
Název v anglickém jazyce: Medieval Adventures:Beyond Unknown — 2D Adventure Game with 3D Graphics
Klíčová slova: príbehová hra|Unity|dobrodružná hra|editor
Klíčová slova anglicky: story game|Unity|adventure game|editor
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: Bc. Rastislav Špakovský - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2021
Datum zadání: 17.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2021
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Oponenti: RNDr. Jan Pacovský
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť 2D príbehovú hru s 3D grafikou, ktorá bude rozdelená do jednotlivých levelov, hráč bude schopný si svoj postup v hre a jednotlivých leveloch ukladať. V hre bude implementovaný systém predmetov, ktoré bude môcť hráč využívať na dokončenie hry - elixíry na obnovu zdravia, dočasnú nesmrteľnosť, ale taktiež aj predmety ako meče a brnenie, ktoré hráčovi pomôžu v boji s nepriateľmi. Nepriateľov bude viac typov, každý s vlastným správaním. Cieľom práce je taktiež vytvorenie rozšíriteľných systémov pre dialógy a misie v hre a rozšírenie editoru Unity pre ich editáciu a vytváranie. Oba tieto systémy budú rozšíriteľné, kde bude jednoduché pridať ďalší typ misie, či úlohy.
Seznam odborné literatury
* Unity Game Engine, https://unity3d.com/learn
* Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
* Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
* MSDN Library, https://msdn.microsoft.com/library
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK