Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Yöti - multiplatformní aplikace pro rozpoznávání skladeb
Název práce v češtině: Yöti - multiplatformní aplikace pro rozpoznávání skladeb
Název v anglickém jazyce: Yöti - Song Recognition Multiplatform App
Klíčová slova: rozpoznávání skladeb|Uno Platform|UWP|Android|WebAssembly
Klíčová slova anglicky: Music Recognition|Uno Platform|UWP|Android|WebAssembly
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: Bc. Jan Kleprlík - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2021
Datum zadání: 17.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2021
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Oponenti: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat multiplatformní aplikaci pro rozpoznávání skladeb v reálném čase na základě krátkých nahrávek jejich libovolných částí. Rozpoznávání skladeb bude založené na algoritmu navržený Avery Wangem [1]. Aplikace bude schopná rozpoznat skladby, které byly dříve algoritmem zpracované. Samotné rozpoznání skladby se uskuteční z krátké audio nahrávky během uživatelsky přijatelné doby.

Multiplatformní stránka bude docílena za použití jediného implementovaného základu a přemostěna na další platformy za pomocí Uno Platformy [2], a to včetně návrhu grafického rozhraní. Unifikovaný implementační základ se může lišit u aspektů specifických pro jednotlivé platformy. Jako například přístup k periferním zařízením, nebo nativní přístup grafického uživatelského rozhraní pro zachování pocitu dané platformy. Minimální cílené podporované platformy jsou Windows 10, Android a webový prohlížeč.
Seznam odborné literatury
1. https://www.ee.columbia.edu/~dpwe/papers/Wang03-shazam.pdf
2. https://platform.uno/docs/articles/intro.html
3. https://docs.microsoft.com/en-us/uwp/api/
4. https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/android/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK