Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gibbsovy procesy částic
Název práce v češtině: Gibbsovy procesy částic
Název v anglickém jazyce: Gibbs particle processes
Klíčová slova: Gibbsova míra v nekonečném objemu|existence|Gibbsův proces faset|Gibbs-Laguerrova mozaika
Klíčová slova anglicky: infinite-volume Gibbs measure|existence|Gibbs facet process|Gibbs- Laguerre tessellation
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2021
Datum zadání: 05.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.01.2022
Datum a čas obhajoby: 10.06.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2022
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč se seznámí s doporučenou literaturou. Téma je teoretické matematické, bude se zabývat odvozováním vlastností speciálních modelů Gibbsovských procesů částic.
Seznam odborné literatury
Schneider R., Weil W. (2008). Stochastic and Integral Geometry. Springer, Berlin.
Flimmel D., Beneš V. (2018). Gaussian approximation for functionals of Gibbs particle processes. Kybernetika 54, (4), 765-777.
Beneš V., Hofer-Temmel Ch., Last G., Večeřa J. (2020). Decorrelation of a class of Gibbs particle processes and asymptotic properties of U-statistics. J. Appl. Probab. 57, 3, 928–955.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK