Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava nakládání se stavebním odpadem v kontextu cirkulární ekonomiky
Název práce v češtině: Právní úprava nakládání se stavebním odpadem v kontextu cirkulární ekonomiky
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of construction waste management in the context of the circular economy
Klíčová slova: Stavební odpad, demoliční odpad, cirkulární ekonomika, odpadové hospodářství
Klíčová slova anglicky: Construction waste, Demolition waste, circular economy, waste management system
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2021
Datum zadání: 04.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.03.2023
Datum a čas obhajoby: 27.03.2023 13:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 22, 22
Datum odevzdání elektronické podoby:08.03.2023
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2023
Oponenti: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK