Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optická a magnetooptická spektroskopie ultratenkých vestev ferimagnetických granátů
Název práce v češtině: Optická a magnetooptická spektroskopie ultratenkých vestev ferimagnetických granátů
Název v anglickém jazyce: Optical and magneto-optical spectroscopy of ultrathin films of ferrimagnetic garnets
Klíčová slova: ferimagnetické granáty|magnetooptický Kerrův jev|magnetooptická spektroskopie|metal-organická dekompozice
Klíčová slova anglicky: ferrimagnetic garnets|magneto-optical Kerr effect|magneto-optical spectroscopy|metal-organic decomposition
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2021
Datum zadání: 27.04.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2021
Datum a čas obhajoby: 29.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2021
Oponenti: RNDr. Martin Zahradník, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Prostudovat odbornou literaturu o optických a magnetooptických vlastnostech ferimagnetických granátů.
2) Seznámit se s metodou metal-organické dekompozice.
3) Osvojit si měření spektrální závislosti magnetooptických jevů.
4) Připravit sérii vzoků ultratenkých granátových vrstev.
5) Proměřit optické a magnetooptické vlastnosti připravených vzorků.
6) Analyzovat naměřená data a navrhnout jejich interpretaci.
Seznam odborné literatury
Š. Višňovský, Optics in Magnetic Multilayers and Nanostructures, CRC Taylor & Francis, Boca Raton 2006.
A. Zvezdin, V. Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, IOP Publishing 1997.
R. M. A. Azzam, N. M. Bashara, Ellipsometry and Polarized Light, North-Holland, Amsterdam / New York / Oxford 1977.
Vybraný soubor časopiseké literatury k dispozici u vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK