Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace projektů National Endowment for Democracy v České republice a na Slovensku v 90. letech a jejich vlivu na lokální dění
Název práce v češtině: Komparace projektů National Endowment for Democracy v České republice a na Slovensku v 90. letech a jejich vlivu na lokální dění
Název v anglickém jazyce: Comparison of National Endowment for Democracy projects in the Czech Republic and Slovakia in the 1990s and their role in local developments
Klíčová slova: National Endowment for Democracy, Česká republika, Slovensko, financování, demokratická transformace, export demokracie, USA, nevládní organizace
Klíčová slova anglicky: National Endowment for Democracy, Czech Republic, Slovakia, funding, democratic transition, democracy export, USA, nongovernmental organization
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.05.2020
Datum zadání: 23.04.2021
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK108, 108, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knihy
Berecká, O., Kušnieriková, N. & Ondrušek, D. (1999). Kampaň MVO za spravodlivé a čestné voľby OK’98. Čo sme sa naučili. Bratislava: PDCS. https://www.pdcs.sk/sk/publikacie/ok-kampan-98.
David Reichardt, Democracy Promotion in Slovakia an Import or an Export Business? (The influence of international relations on civil society in a transitional state), Perspectives, č. 18 (2002).
Eduard Marček, Financovanie neziskového sektora na slovensku po roku 1989 in „Keď ľahostajnosť nie je odpoveď, Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu“ Editori: Jozef Majchrák, Boris Strečanský, Martin Bútora.
Eric Bjornlund a Larry Garber, The New Democratic Frontier: A Country by Country Report on Elections in Central and Eastern Europe, Presumed First edition (Washington, DC: Natl Democratic Inst for Intl, 1992), https://www.ndi.org/sites/default/files/The-New-Democratic-Frontier.pdf.
Gregory F. Domber, Empowering revolution: America, Poland, and the end of the Cold War. The new Cold War history. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2014.
Jack A. Goldstone, Sidney Tarrow, a Douglas McAdam, States, Parties, and Social Movements (Cambridge University Press, 2003).
Jana Červenánková et al., Od spoločného k súkromnému: 10 rokov privatizácie na Slovensku (Bratislava: MESA 10, 1999).
Jana. Kviečinská a Amnesty International., Pre deti: l’udske práva (Bratislava: Nadáciu Milana Šimečku, 1992).
Kathryn Stoner a Michael McFaul, Transitions to Democracy: A Comparative Perspective (JHU Press, 2013).
Kevin F. F. Quigley, For democracy’s sake: foundations and democracy assistance in Central Europe, Woodrow Wilson Center special studies (Woodrow Wilson Center Press, 1997), https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds.
Marcičin a Beblavý, Centrum pre spoločenskú a mediálnu analýzu a Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Bratislava 2000,1.vydanie, ISBN 80–968147-1-0.
Martin Bútora a Nadácia Milana Šimečku., We Saw the Holocaust (Bratislava: Milan Šimečku Foundation, 2005), http://hdl.library.upenn.edu/1017.12/366320.
Raymond D Gastil, Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties, 1989-1990 (London: Freedom House, 1990).
Robert G. Moser a Zoltan D. Barany, Is Democracy Exportable? (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds.
Peter Rutland, Thatcherism, Czech Style: Organized Labor and the Transition to Capitalism in the Czech Republic (National Council for Soviet and East European Research, 1993).
Peter J. Schraeder, Exporting Democracy: Rhetoric Vs. Reality (Boulder, Col: Lynne Rienner Publishers, 2002), https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds
Valerie J. Bunce a Sharon L. Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries (Cambridge University Press, 2011).
William Blum, Rogue State: A Guide to the Worlds Only Superpower (Zed Books, 2006).
Akademické články
Barbara Conry, 1994. “Foreign Policy’s Loose Cannon: The National Endowment for Democracy.” USA Today Magazine September.
David Corn, 1993 a. “Better Dead than NED.” The Nation July 12.
David Corn, 1997. “Muzzling a Watchdog.” Washington Monthly January-February.
David Samuels, 1995. “At Play in the Fields of Oppression: A Government-Funded Agency Pretends to Export Democracy.” Harper’s Magazine May.
Fareed Zakaria, „The Rise of Illiberal Democracy", Foreign Affairs 76, č. 6 (1997): 22–43, https://doi.org/10.2307/20048274.
Jacqueline Sharkey, 1990. “Nicaragua: Anatomy of an Election.” Common Cause Magazine May/June.
Jan Marian, „Zahraniční pomoc v Česku a Československu po listopadu 1989: cíle, formy a výsledky", Asociace pro mezinárodní otázky (blog), 13. září 2006, https://www.amo.cz/zahranicni-pomoc-v-cesku-a-ceskoslovensku-po-listopadu-1989-cile-formy-a-vysledky/.
John K. Glenn, „Civil Society Transformed: International Aid to New Political Parties in the Czech Republic and Slovakia", Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 11, č. 2 (2000).
John R. Oneal and Bruce M. Russett. 1999. “Assessing the Liberal Peace with Alternative Specifiations: Trade Still Reduces Conflict.” Journal of Peace Research 36 (July): 423-442.
Ladislav Macháček, „Mládež a Vytváranie Občianskej Spoločnosti Na Slovensku", Sociológia – Slovak Sociological Review, č. 3 (2000).
Mark Schapiro, and Annette Levy. “Ned to the Rescue.” New Republic 193, no. 26 (December 23, 1985).
Martin Bútora and Pavol Demeš, “Občianské organizácie vo voľbách 1998,” in Slovenské voľby ’98: Kto? Prečo? Ako? ed. Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, and Zora Bútorová (Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998).
Martin Bútora,. “OK ‘98: A Campaign of Slovak NGOs for Free and Fair Elections,” in Forbrig, J. & Demeš, P. Reclaiming Democracy: Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe. Washington, DC: The German Marshall Fund of the United States, (2007), 79–99. Dostupné na: http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/csdem.pdf
Ruth Hoogland DeHoog and Luba Racanska, „The Role of the Nonprofit Sector Amid Political Change: Contrasting Approaches to Slovakian Civil Society on JSTOR", viděno 4. duben 2021, https://www.jstor.org/stable/27927855?seq=1.
Samuel Abrahám, „1998 Election: End of Illiberal Democracy in Slovakia", Slovak Foreign Policy Affairs II, č. 02 (2001).
Vladimír Leška, „Příspěvek analytických center nevládních organizací k posílení mezinárodní prestiže Slovenska", Mezinárodní vztahy 41, č. 1 (2006).
Závěrečné práce
Eric T. Hale, "A quantitative and qualitative evaluation of the National Endowment for Democracy" (2003). LSU Doctoral Dissertations.
Jiří Kabele, Z kapitalismu do socialismu a zpět: teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky (Praha: Karolinum, 2005).
Lucia Ferencei, „Civic Activism and Political Transformation in Slovakia until the Year 1998 – OK Campaign ’98", Contemporary European Studies, č. 02 (2013).
Markéta Kovaříková, „Antimečiarismus na Slovensku“, 2011, https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds.
Veronika Cigáňová, „Analýza privatizace na Slovensku po roce 1993“, 2007.
Václav Rameš, „Spory o podobu vlastnické transformace v Československu v 90. letech“, 2020, https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds.
Václav Vežranovský, „Vývoj lidových novin mezi lety 1990 a 2013".
Oficiální dokumenty
AFP Report, “The Democracy Program: A Brief Introduction”, leden 1983, archiv NSA, sbírka National Endowment for Democracy, box2, “NED General”.
“Current Policy No. 456: Project Democracy,” 23.2. 1983 (Washington D.C.: Department of State, 1983), 2-3; v archivu NSA, sbírka National Endowment for Democracy, box 2, „GAO Reports“.
„Czechoslovakia: Electoral Processes (Final Report)", Text (National Democratic Institute, 18. březen 2002), https://www.ndi.org/node/22711, 1.
„Czechoslovakia: Statement by the International Observer Delegation To The 1990 Elections", Text (National Democratic Institute, 10. červen 1990), https://www.ndi.org/node/23194, 2.
„Eastern & Central Europe: NDI Program Summary, 1993 | National Democratic Institute", viděno 16. duben 2021, https://www.ndi.org/node/23315.
Joel M. Woldman, “The National Endowment for Democracy”,Congressional Research Service Brief, 3. 9. 1985, v archivu NSA, sbírka National Endowment for Democracy, box 2, „Duplicates“.
National Endowment for Democracy Strategy Document, January 1992.
National Endowment for Democracy Annual Report 1990.
National Endowment for Democracy Annual Report 1991.
National Endowment for Democracy Annual Report 1992.
National Endowment for Democracy Annual Report 1993.
National Endowment for Democracy Annual Report 1994.
National Endowment for Democracy Annual Report 1995.
National Endowment for Democracy Annual Report 1996.
National Endowment for Democracy Annual Report 1997.
National Endowment for Democracy Annual Report 1998.
National Endowment for Democracy Annual Report 1999.
Oficiální korespondence mezi státem Connecticut a hlavní analytičkou Mary M. Janicki z 2. října 2003, č. 98-R-0271. K nahlédnutí na https://www.cga.ct.gov/PS98/rpt%5Colr%5Chtm/98-R-0271.htm.
Public Law 101-179, Support for East European Democracy.
„Slovenské ekonomické fórum (diskusný klub)“, sborník., 1995.
United States Congress House Committee on Foreign Affairs. Authorizing Appropriations for Fiscal Years 1984-85 for the Department of State, the U.S. Information Agency, the Board for International Broadcasting, the Inter-American Foundation, the Asia Foundation, to Establish the National Endowment for Democracy: Hearings and Markup Before the Committee on Foreign Affairs and Its Subcommittee on International Operations, House of Representatives, Ninety-Eighth Congress, First Session, on H.R. 2915, February 23, March 1, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, April 18, 19, 25, May 3, 12, 1983. U.S. Government Printing Office, 1984, 881-883.
The National Endowment for Democracy and Their Core Grantees: Hearing Before the Subcommittee on International Operations of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, One Hundred First Congress, Second Session, July 19, 1990. U.S. Government Printing Office, 1990.
Usnesení Vlády ČR ze dne 13. prosince 1992, č. 798.
Zákon č. 47/1990 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění
Zákon č. 100/1995 Zb.z. o štátnej podpore malého a stredného podnikania
Zákon č. 105/1990 Zb.z. o akciových spoločnostiach.
Články v médiích
Česká televize, „Geniální, nebo jen sporný tah? Kuponová privatizace dodnes názorově rozděluje", ČT24, viděno 25. duben 2021, https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1947632-genialni-nebo-jen-sporny-tah-pred-ctvrtstoletim-zacala-kuponova-privatizace.
„Čtenář – ZE ZAHRANIČÍ: Dvacáté výročí pomoci Kongresu USA parlamentům střední a východní Evropy – Středočeská vědecká knihovna v Kladně", viděno 22. duben 2021, https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2097.
„Disidenti byli vyděděnci, dceři jsem šeptal, že Havel jednou bude prezident, vzpomíná obhájce Hulík", Info.cz, viděno 16. únor 2020, https://www.info.cz/pravo/disidenti-byli-vydedenci-dceri-jsem-septal-ze-havel-jednou-bude-prezident-vzpomina-obhajce-hulik-43813.html.
Jan Švejnar, rozhovor pro Hospodářské Noviny „20 LET CERGE-EI “, 4. října 2011, 4.
Josef Pravec, „Experiment, který dal Česku miliardáře. Na kuponové privatizaci zbohatli tři z pěti nejbohatších Čechů", 26. říjen 2016, https://ekonom.cz/c1-65492450-experiment-ktery-dal-cesku-miliardare-kuponova-privatizace-zmenila-domaci-ekonomiku.
Karol Sudor, „Zuzana Wienk: Novinári sú leniví", www.sme.sk, viděno 15. duben 2021, https://www.sme.sk/c/3598885/zuzana-wienk-novinari-su-lenivi.html.
Lubomír Lízal, „Vlády se musí rozhodovat na základě kvalitních analýz, pro Hospodářské Noviny“, „20 LET CERGE-EI“, 4. října 2011.
„Občianska iniciatíva OK `98 za čestné voľby - www.sme.sk", viděno 6. duben 2021, https://www.sme.sk/c/2146680/obcianska-iniciativa-ok-98-za-cestne-volby.html.
„Proč se lidé cítili po kupónovce okradeni? „Protože byli,“ odpovídá historička Lenka Krátká", Radio Wave, 26. září 2019, https://wave.rozhlas.cz/proc-se-lide-citili-po-kuponovce-okradeni-protoze-byli-odpovida-historicka-lenka-8079853.
Rozhovor BBC s Vladimírem Mečiarem, 4. prosince 2001, přepis k dispozici na http://www.bbc.co.uk/czech/interview/meciar.htm.
Silvie Lauder, „Kdo volí Klause, volí Havla", Týdeník Respekt, viděno 19. duben 2021, https://www.respekt.cz/tydenik/2015/24/kdo-voli-klause-voli-havla.
Teraz.sk, „Július Satinský už desať rokov chýba slovenskému publiku", TERAZ.sk, 28. prosinec 2012, https://www.teraz.sk/kultura/julius-satinsky-uz-desat-rokov-chyb/32976-clanok.html.
„Upřednostnila se rychlost a bylo to dobře,“ hodnotí kupónovou privatizaci analytička Jana Klímová | Radio Wave", viděno 16. duben 2021, https://wave.rozhlas.cz/uprednostnila-se-rychlost-a-bylo-dobre-hodnoti-kuponovou-privatizaci-analyticka-8079888.
„Velká slovenská výhra • RESPEKT", viděno 6. duben 2021, https://www.respekt.cz/tydenik/2012/28/velka-slovenska-vyhra.
zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého, speciální vydání věnované památce prvního děkana obnovené PF UP, Číslo 7 / 2018.
Online Zdroje
„ARCHIV – PRIVATIZATION LECTURES“, https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds&direct=true&bquery=CERGE přednášky o praktických aspektech privatizace&lang=cs.
Archivovaná webová stránka OK ´98, http://web.archive.org/web/20001214005000/http:/www.changenet.sk/ok98/ok/zoznam.htm.
Eric Chenoweth, „A Brief History of IDEE | IDEE", 22. září 2015, https://idee-us.org/about-idee-2/a-brief-history-of-idee/.
„Founding Statement of Principles and Objectives, 1984", NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, viděno 11. listopad 2020, https://www.ned.org/about/statement-of-principles-and-objectives/.
„Historie od 1980 — Vzdělávací nadace Jana Husa", viděno 17. duben 2021, https://www.vnjh.cz/o-nadaci/historie-od-1980/.
„History", National Endowment for Democracy, viděno 10. listopad 2020, https://www.ned.org/about/history/.
IDEE – spolupráce se Solidaritou, https://idee-us.org/archives-2/solidarnosc-bulletin/.
IES UK – výčet grantového projektu, https://ies.fsv.cuni.cz/sci/grant/show/id/36/lang/user_det.php?uid=42&lng=ang.
M.E.S.A. 10--Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, „Slovenské ekonomické fórum (diskusný klub): zborník
Národní Muzeum, „Československé dokumentační středisko", Národní muzeum, viděno 17. duben 2021, https://www.nm.cz/historicke-muzeum/ceskoslovenske-dokumentacni-stredisko.
Průzkum agentur STEM a IVO, Praha, prosinec 2004. https://www.stem.cz/wp-content/uploads/2015/12/807_669.pdf.
Průzkum veřejného mínění týkající se korupce otištěný v Hospodářských novinách 28. června 1999, http://www.cphr.sk/denna_tlac_hn28061999.htm.
Seznam mediálních výstupů CPHR dostupný na http://www.cphr.sk/denna_tlac.htm.
Slovenský statistický úřad, dostupné na https://volby.statistics.sk/
„Správa očinnosti Združenia podnikateľov Slovenska", viděno 13. duben 2021, https://www.zps.sk/novinky/2009/sprava-ocinnosti-zdruzenia-podnikatelov-slovenska.
„The Current European Challenge: The View from Prague | Václav Klaus", viděno 18. duben 2021, https://www.klaus.cz/clanky/2460.
„Vladislav Janiš (1954)", viděno 14. duben 2021, https://www.pametnaroda.cz/sk/janis-vladislav-20190516-0.

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá grantovými projekty financovanými americkou nevládní organizací National Endowment for Democracy v České republice a na Slovensku. Přesto, že tyto země byly ještě na začátku devadesátých let jedním státem, v polovině dekády již směřovala každá jiným směrem. Cílem práce je porovnat rozdílné strategie NED v těchto zemích v průběhu devadesátých let a prozkoumat její vliv na vývoj demokracie a občanské společnosti. Výzkumná metoda práce je založena na kategorizaci jednotlivých grantových projektů na základě informací z výročních zpráv NED a jejich následná konfrontace s vývojem souvisejících událostí. Pro konfrontaci je využita především sekundární literatura, mediální výstupy, dostupné rozhovory a informace od příjemců grantů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis addresses grant projects funded by the American nongovernmental organisation National Endowment for Democracy in the Czech Republic and Slovakia. Despite being one country at the beginning of the 1990s, by the half of the decade, both countries already followed different directions. The aim of this thesis is to compare diverse strategies of NED in those countries during the 1990s and to analyse its impact on the development of democracy and civil society. The research method of this thesis is built on a categorisation of individual grant projects based on the information from NED annual reports and their consecutive confrontation with the development of related events. For the confrontation, this thesis uses primarily secondary literature, media outputs, available interviews, and information from the grant recipients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK