Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výtvarná tvorba jako prostředek prevence a nápravy dysgrafie v prostředí 1. stupně zákdní školy
Název práce v češtině: Výtvarná tvorba jako prostředek prevence a nápravy dysgrafie v prostředí 1. stupně zákdní školy
Název v anglickém jazyce: Artistic creation as a means of prevention and correction of dysgraphia in the environment of the 1st stage of primary school
Klíčová slova: Specifické poruchy učení, dysgrafie, výtvarná výchova, školské poradenské zařízení, metodika intervenčního materiálu.
Klíčová slova anglicky: Specific learning disabilities, dysgraphia, art education, educational-psychological couseling centre, intervention of supporting material.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.04.2021
Datum zadání: 22.04.2021
Datum a čas obhajoby: 16.05.2022 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2022
Oponenti: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK