Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Distanční výuka zeměpisu na jaře 2020
Název práce v češtině: Distanční výuka zeměpisu na jaře 2020
Název v anglickém jazyce: Distance teaching of geography in spring of 2020
Klíčová slova: distanční výuka zeměpisu, zásady pro distanční výuku zeměpisu, výuka zeměpisu na základních školách a nižších stupních gymnázií
Klíčová slova anglicky: distance teaching of geography, principles for distance teaching of geography, teaching of geography at secondary schools and appropriate degree of grammar schools
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2021
Datum zadání: 19.04.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2021
Oponenti: RNDr. Tereza Cimová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce předpokládá hodnocení změn v geografickém vzdělávání, které proběhly v souvislosti se zavedením distanční výuky na jaře 2020. V práci budou analyzována a interpretována data získaná smíšeným výzkumem - dotazníkovým šetřením a hloubkovým rozhovorem. Základním předpokladem bude hodnocení zavedených dle obecných zásad distanční výuky. Zvláštní zřetel bude přitom kladen na typ školy a délku praxe vyučujících.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK