Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Partial representation extension for subclasses of interval graphs
Název práce v češtině: Rozšiřování částečných reprezentací podtříd intervalových grafů
Název v anglickém jazyce: Partial representation extension for subclasses of interval graphs
Klíčová slova: graf|intervalový graf|výpočetní složitost|částečná reprezentace
Klíčová slova anglicky: graph|interval graph|computational complexity|partial representation
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2021
Datum zadání: 14.04.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2021
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The student will study the existing literature on subclasses of interval graphs and on the computational complexity of extending partial representations. The goal is to explore if the existing algorithms for PROPER and UNIT interval graphs can be generalized to classes of mixed unit interval graphs.
Seznam odborné literatury
M.C. Dourado, V.B. Le, F. Protti, D. Rautenbach and J.L. Szwarcfiter, Mixed unit interval graphs, Discrete Math. 312, 3357-3363 (2012)

D. Rautenbach and J.L. Szwarcfiter, Unit Interval Graphs of Open and Closed Intervals, J. Graph Theory 72(4), 418-429 (2013)

F. Joos, A characterization of mixed unit interval graphs, J. Graph Theory 79(4): 267-281 (2015)

P. Klavík, J. Kratochvíl, Y. Otachi, T. Saitoh, T. Vyskocil: Extending Partial Representations of Interval Graphs, Algorithmica 78(3): 945-967 (2017)

P. Klavík, J. Kratochvíl, Y. Otachi, I. Rutter, T. Saitoh, M. Saumell, T. Vyskocil: Extending Partial Representations of Proper and Unit Interval Graphs, Algorithmica 77(4): 1071-1104 (2017)

A. Talon, J. Kratochvíl: Completion of the mixed unit interval graphs hierarchy, J. Graph Theory 87(3): 317-332 (2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK