Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální síť Instagram vybraných basketbalových klubů
Název práce v češtině: Sociální síť Instagram vybraných basketbalových klubů
Název v anglickém jazyce: Instagram of selected basketball clubs
Klíčová slova: marketing, Instagram, basketbal, NBL, komunikace, doporučení
Klíčová slova anglicky: marketing, Instagram, basketball, communication, recommendation
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Daniel Opelík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2021
Datum zadání: 11.04.2021
Datum a čas obhajoby: 02.09.2022 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:07.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2022
Oponenti: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK