Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání kapitálových společností
Název práce v češtině: Smluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání kapitálových společností
Název v anglickém jazyce: Freedom of contract and its limitations in incorporating juridical acts of capital companies
Klíčová slova: smluvní volnost, dispozitivní a kogentní normy, společenská smlouva
Klíčová slova anglicky: freedom of contract, directory and mandatory legal rules, memorandum of association
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2021
Datum zadání: 16.04.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.01.2022
Datum a čas obhajoby: 10.01.2022 14:20
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 214, multimediální učebna 214
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2022
Oponenti: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK